Služby telefonní ústředny Telest

Pro analogové telefonní přístroje s tónovou volbou:

Přesměrování

Díky této službě máte možnost automatického přesměrovaní všech příchozích volání na jinou telefonní stanici.
Interní: V rámci pobočkové telefonní ústředny aktivace - zvednout sluchátko + * 44 + číslo tel. stanice deaktivace - zvednout + * 44
Externí: Možnost přesměrování na státní nebo mobilní síť
Aktivace externího přesměrování přes servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Zpětný dotaz

Prostřednictvím této služby máte možnost přepojit právě probíhající telefonické spojení na jinou pobočkovou stanici. Aktivace - zvednuto + F (Flash) + číslo volaného (v pětimístném formátu).
Poznámka: tlačítko F může být různě značeno, např. R, Recal

Střídání hovorů

Máte uskutečněné telefonické spojení ve zpětném dotazu kde právě hovoříte s účastníkem č.2 a účastník č.1 má ve sluchátku puštěnou melodii, volbou tlačítka F + * 15 budete spojeni opět s účastníkem č.1 a účastníkovy č. 2 bude puštěna melodie. Pro další prostřídání spojení stačí stisknout jen F.

Konference (max. 3 účastníci)

Chcete uskutečnit telefonické spojení všech účastníku ve zpětném dotazu ve společný rozhovor. Aktivace - zvednuto + F + * 3

Zpětné volání (pouze v rámci PbÚ)

Stále má volaný obsazeno a nebaví vás opakované vytáčení stejného čísla. Aktivace - zvednuto + * 9. Deaktivace - zvednout + # 9
Použitím této služby vás telefon zazvoněním upozorní, že dotazovaná linka je volná a pokud následně zvednete mikrotelefon je číslo volaného automaticky znovu vyvoleno.

Opakování volby

Tato služba je určena pro opětovné a rychlé vyvolení čísla stanice, na kterou se vám nedaří dovolat, protože volaný má obsazeno nebo se často nehlásí. Aktivace - zvednuto + * 6. Deaktivace - zvednout + # 6. Opětovné volání - zvednout + * 6.
Službu je možné využít jak pro linky PbÚ tak pro stanice veřejné telefonní sítě a mobilní sítě GSM.

Převzetí volání (skupina AUN)

Zvoní u vás ve firmě telefon kolegy a nechce se vám odcházet od stolu? Volbou následující kombinace převezmete příchozí volání na svou stanici. Aktivace - zvednout + * 7
Pro použití této služby je ještě potřeba nahlásit počet účastníků ve skupině. Servis PbÚ - tel. 28999, 24444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Individuální zkrácená volba

Díky této službě máte možnost si uložit 10 tel. čísel pod tlačítka telefonu. Aktivace - zvednout + # 8 + tlačítko (0-9) + číslo linky. Vyvolání - zvednout + * 8 + tlačítko (0-9)

Volání z centrálního listu ústředny

Službu je možné využít u těch telefonních stanic, které nemají oprávnění volat mimo PbÚ. Aktivace - zvednout + 88 + třímístný kód (tímto kódem je určeno, které číslo má ústředna vyvolit). Pro přidělení kódu je nutné kontaktovat servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Zamykání telefonu

Chcete zabránit neoprávněnému použití vaší telefonní stanice? Aktivace - zvednout + * 18 + osobní identifikační číslo. Pro přidělení kódu je nutné kontaktovat servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Automatické zamykání a odemykání telefonu

Chcete-li v době nepřítomnosti automaticky zamykat telefon proti neoprávněnému volání a následně odemykat, naše PbÚ vám to zajistí. Stačí nahlásit interval např. hodinu, den kdy má být stanice oprávněna pro volání a kdy ne. Aktivace této služby se provádí přes servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Nastavení termínu

Můžete si nastavit přesný čas, kdy vás má telefon zazvoněním upozornit (na dobu 24 hod. dopředu). Aktivace - zvednout + * 16 + čtyřmístně čas. Deaktivace - zvednout + # 16.

Volání přes identifikační kód

Pomoci šestimístného kódu máte možnost volat z jakékoliv telefonní stanice provozované v rámci PbÚ dle vlastního oprávnění. Aktivace - zvednout + * 41 + identifikační kód + zavěsit. Po provedení uvedeného postupu, můžete ihned uskutečnit odchozí volání. Poplatky za volání z této stanice budou účtovány na vaší pobočku ve firmě. V případě, že neprovedete deaktivaci pomoci # 41, bude služba automaticky zrušena po 5 minutách. Součástí kódu je i shodné oprávnění s vaší firemní stanicí. Deaktivace - zvednout + # 41.

Postupné zvonění (skupina SA)

Zvoní-li telefon kolegovy a ten jej nezvedá, je každé páté zvonění přesměrováno na jiný telefonní přístroj ve skupině. Pro použití této služby je ještě potřeba nahlásit počet účastníků ve skupině. Servis PbÚ - tel. 28999, 24444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Hromadné vyzvánění na více telefonech

Příchozí volání může vyzvánět na více telefonech najednou a ten, který zvedne mikrotelefon jako první, přijme příchozí volání. Službu lze využít pouze u analogových telefonních přístrojů jak s impulsní tak tónovou volbou. Aktivace této služby se provádí přes servis PbÚ na tel. 28999 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Hlasová schránka

Zřízením této služby máte možnost zaznamenávat vzkazy od volajících vždy, když s nimi nemůžete hovořit osobně. Vstup do schránky - zvednout + 44444 + kód *. Službu lze využívat pouze u telefonů s tónovou volbou. Aktivace této služby se provádí přes servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Mimo hlasovou schránku jsou uvedené služby zdarma!!!

Pro analogové telefonní přístroje s impulsní volbou:

Přesměrování

Díky této službě máte možnost automatického přesměrovaní všech příchozích volání na jinou telefonní stanici. Interní: V rámci pobočkové telefonní ústředny Aktivace - zvednout sluchátko + 81 44 + číslo tel. stanice. Deaktivace - zvednout + 81 44. Externí: Možnost přesměrování na státní nebo mobilní síť. Aktivace externího přesměrování přes servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Zpětný dotaz

Prostřednictvím této služby máte možnost přepojit právě probíhající telefonické spojení na jinou pobočkovou stanici. Aktivace - zvednuto + 5 + číslo volaného (v pětimístném formátu).

Střídání hovorů

Máte uskutečněné telefonické spojení ve zpětném dotazu kde právě hovoříte s účastníkem č.2 a účastník č.1 má ve sluchátku puštěnou melodii, volbou tlačítka 5 + 81 15 budete spojeni opět s účastníkem č.1 a účastníkovy č. 2 bude puštěna melodie. Pro další prostřídání spojení stačí stisknout jen 5.

Konference (max. 3 účastníci)

Chcete uskutečnit telefonické spojení všech účastníku ve zpětném dotazu ve společný rozhovor. Aktivace - zvednuto + F + 81 3 Zpětné volání (pouze v rámci PbÚ). Aktivace - zvednuto + 81 9. Deaktivace - zvednout + 80 9. Použitím této služby vás telefon zazvoněním upozorní, že dotazovaná linka je volná a pokud následně zvednete mikrotelefon je číslo volaného automaticky znovu vyvoleno.

Opakování volby

Tato služba je určena pro opětovné a rychlé vyvolení čísla stanice, na kterou se vám nedaří dovolat, protože volaný má obsazeno nebo se často nehlásí. Aktivace - zvednuto + 81 6. Deaktivace - zvednout + 80 6. Opětovné volání - zvednout + 81 6. Službu je možné využít jak pro linky PbÚ tak pro stanice veřejné telefonní sítě a mobilní sítě GSM.

Převzetí volání (skupina AUN)

Zvoní u vás ve firmě telefon kolegy a nechce se vám odcházet od stolu? Volbou následující kombinace převezmete příchozí volání na svou stanici. Aktivace - zvednout + 81 7. Pro použití této služby je ještě potřeba nahlásit počet účastníků ve skupině. Servis PbÚ - tel. 28999, 24444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Individuální zkrácená volba

Díky této službě máte možnost si uložit 10 tel. čísel pod tlačítka telefonu. Aktivace - zvednout + 80 8 + tlačítko (0-9) + číslo linky. Vyvolání - zvednout + 81 8 + tlačítko (0-9).

Volání z centrálního listu ústředny

Službu je možné využít u těch telefonních stanic, které nemají oprávnění volat mimo PbÚ. Aktivace - zvednout + 88 + třímístný kód (tímto kódem je určeno, které číslo má ústředna vyvolit). Pro přidělení kódu je nutné kontaktovat servis PbÚ na tel. 22558, 22444.

Zamykání telefonu

Chcete zabránit neoprávněnému použití vaší telefonní stanice? Aktivace - zvednout + 81 18 + osobní identifikační číslo. Deaktivace - zvednout + 80 18 + osobní identifikační číslo. Pro přidělení kódu je nutné kontaktovat servis PbÚ na tel. 22558, 22444.

Automatické zamykání a odemykání telefonu

Chcete-li v době nepřítomnosti automaticky zamykat telefon proti neoprávněnému volání a následně odemykat, naąe PbÚ vám to zajistí. Stačí nahlásit interval např. hodinu, den kdy má být stanice oprávněna pro volání a kdy ne. Aktivace této služby se provádí přes servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Nastavení termínu

Můžete si nastavit přesný čas, kdy vás má telefon zazvoněním upozornit (na dobu 24 hod. dopředu). Aktivace - zvednout + 81 16 + čtyřmístně čas. Deaktivace - zvednout + 80 16.

Volání přes identifikační kód

Pomoci šestimístného kódu máte možnost volat z jakékoliv telefonní stanice provozované v rámci PbÚ dle vlastního oprávnění. Aktivace - zvednout + 81 41 + identifikační kód + zavěsit. Pokud provedete uvedený postup, můžete ihned uskutečnit odchozí volání. Poplatky za volání s této stanice budou účtovány na vaší pobočku ve firmě. V případě, že neprovedete deaktivaci pomoci 80 41, bude služba automaticky zrušena po 5 minutách. Součástí kódu je i shodné oprávnění s vaší firemní stanicí. Deaktivace - zvednout + 80 41

Postupné zvonění (skupina SA)

Zvoní-li telefon kolegovy a ten jej nezvedá, je každé páté zvonění přesměrováno na jiný telefonní přístroj ve skupině. Pro použití této služby je ještě potřeba nahlásit počet účastníků ve skupině. Servis PbÚ - tel. 28999, 24444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Hromadné vyzvánění na více telefonech

Příchozí volání může vyzvánět na více telefonech najednou a ten, který zvedne mikrotelefon jako první, přijme příchozí volání. Službu lze využít pouze u analogových telefonních přístrojů jak s impulsní tak tónovou volbou. Aktivace této služby se provádí přes servis PbÚ na tel. 28999, 22444, z cizí sítě na 577 528 999, 602 757 707.

Mimo hlasovou schránku jsou uvedené služby zdarma!!!

 

Nezávazná poptávka

  

Antispam