Sítě a kabeláž

Strukturovaná kabeláž je základem infrastruktury vysokorychlostních počítačových a datových sítí LAN. Principem je kabelážní systém s hierarchickou (stromovou) strukturou vzájemně propojených funkčních prvků.

Provádíme instalaci strukturované kabeláže od propojení dvou počítačů (tzv. minisítě) přes sítě umístěné v jednom patře objektu až po sítě v objektech o více podlažích. Dále nabízíme instalaci strukturované kabeláže v rodinných domech, kde je výhodou využití sítě i pro rozvod telefonu. Veškeré strukturované sítě dosahují parametrů Cat5E, tzn. umožňují přenos dat v pásmu min. 100 MHz.

Nabídka služeb v oblasti sítí a kabeláže

Nabídka služeb v oblasti sítí a kabeláže

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby telekomunikačních sítí. Specializujeme se na liniové telekomunikační stavby přístupové sítě FTTx. Máme bohaté zkušenosti s výstavbou a provozem vlastní optické sítě.

Více informací

Ethernet v optických sítích

U optických sítích je možné hovořit o Ethernetu jako o nejperspektivnějším přenosovém protokolu. Maximální vzdálenost přenosu Ethernet aplikací závisí na typu optických vláken použitých v kabelu. Optická vlákna existují mnohovidová (multimode) a jednovidová (singlemode). Rozdíl spočívá v šířce jádra, kterým se světlo šíří.

Šíření paprsků v multimodovém kabelu:

Šíření paprsků v multimodovém kabelu

Šíření paprsků v singlemodovém kabelu:

Šíření paprsků v singlemodovém kabelu

Nebudeme rozebírat další technologické rozdíly, protože v praxi nás zajímají především rozdíly funkční. Ty spočívají zejména v propustnosti zvoleného systému, maximální možné vzdálenosti uzlů a také výsledné ceny celého řešení, V tabulce níže porovnáme technologie SM a MM i s UTP kabelem:

TechnologieDosahCenaPoznámka
UTP/STP 90 m Nízká  
multimode max. 2 km Nižší  
singlemode až desítky km Vyšší Cena SM kabelu má klesající tendenci a cena se odvíjí hlavně od požadavků na propustnost – 100 Mb/s až 10 GbE

Pro správný výběr optického kabelu a technologie nasazené na této moderní technologii Vám poskytneme bezplatné konzultace a věříme, že vybereme ideální řešení pro Váš projekt.

Metalická kabeláž

FTP – společné stínění metalickou fólií. Jednotlivé páry nejsou vzájemně stíněny.
S-FTP – společné stínění metalickou fólií a opletením z tenkých drátků. Jednotlivé páry nejsou vzájemně stíněny. Opletení zlepšuje vlastnosti stínění pro VF signály.
STP – jednotlivé páry jsou vzájemně stíněny metalickou fólií. Tím lze dosáhnout nižších hodnot přeslechu mezi páry.
S-STP- jednotlivé páry jsou vzájemně stíněny metalickou fólií a všechny páry mají společné stínění tvořené opletením z tenkých drátků.

Stíněný datový rozvod by měl být samozřejmostí v místech, kde se nachází citlivá měřící a monitorovací technika (nemocnice, laboratoře,apod.)

Nový pohled do budoucnosti

Mezinárodní standard ISO/IEC11801 z roku 2002 strukturované kabeláže se rozdělil do tří výkonnostních kategorií:

do 250 MHz kategorie 5E
do 350 MHz kategorie 6
do 600 MHz kategorie 7

Vzdálenost mezi rozvaděčem a zásuvkou může být maximálně 90 metrů a tuto vzdálenost musíme respektovat

Cat. 5E zde představuje kvalitativní úroveň vyhovující současným požadavkům. Je schopná přenášet všechny standardizované protokoly rychlostí do 1 Gb/s včetně Gigabit Ethernetu.

Cat. 6E | 7E byly definovány jako perspektivní a nadčasové řešení pro provozování budoucích vysokorychlostních aplikací.

Dnes je zřejmé, že Ethernet představuje jediný perspektivní přenosový protokol pro přenos dat, a proto se jeho vývoj stal určujícím i pro oblast strukturovaných kabeláži.

V červnu 2006 byl mezinárodní komisí IEEE 802.3 schválený nový přenosový protokol 10 Gigabit Ethernet. Z něho vyplynuly i nové požadavky na kabeláže, že je nutné zavést novou výkonnostní kategorii Cat.6A s požadovanou šířkou pásma 500 MHz a s novými požadavky na odolnost systému vůči přeslechu od sousedních kabelů resp. portů (vyjádřeným parametrem Alien crosstalk). Z tohoto úhlu pohledu bylo původní rozdělení přenosových cest z roku 2002 překonané.

Nová situace představuje revoluční obrat v pohledu na výkonnostní kategorie z hlediska nadčasovosti. Je méně zajímavé zda jde o systém Cat.5E, Cat.6 anebo Cat,7. Důležitá je odpověď na otázku, jestli systém je, nebo není schopný přenášet 10 Gigabit Ethernet. Všechny systémy, v případě kterých je odpověď na tuto otázku zamítavá, se dostávají na stejnou úroveň jako Cat.5E a umožňují maximální přenosovou rychlost 1 Gb/s.

Jinými slovy: oproti vyšším nákladům při instalování kabeláže Cat.6, nezíská uživatel z hlediska rychlosti přenosu dat žádnou výhodu v porovnání se systémem Cat.5E!

Je třeba též upozornit na skutečnost, že schopnost přenášet 10 Gigabit Ethernet je vlastností kabelážního systému jako celku. Není proto možné kombinovat komponenty různých systémů, i když jsou certifikované pro Cat.6A!

 

Nezávazná poptávka

  

Antispam