Aktuality

Převod části závodu TELEST, spol. s r.o.

TELEST a AVONET se dohodli, že budou od 1. 1. 2024 poskytovat telekomunikační služby pod značkou AVONET.


Ke dni 1. 1. 2024 došlo k převodu části závodu TELEST, spol. s r.o., IČO 47907665, obchodní korporace se sídlem třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 9381, označené „Telekomunikační síť TELEST“ na nabyvatele AVONET, s.r.o., IČO 25322478, obchodní korporaci sídlem Krátká 219, 76326 Luhačovice, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 25536, na základě smlouvy o prodeji části závodu označené „Telekomunikační síť TELEST“

Veškeré telekomunikační služby budou poskytovány za stejných obchodních podmínek, pokud nebude osobně dohodnuto jinak. Servis u zákazníků je nadále zajištěn místními techniky. Stále budete mít k dispozici také online zákaznické konto na adrese https://konto.avonet.cz, kde najdete detailní přehled svých služeb, vyúčtování a plateb, elektronickou evidenci dokumentů, sekci pro komunikaci apod.

Upozorňujeme na změnu bankovního účtu pro úhradu plateb za služby. Nový bankovní účet bude uveden na první faktuře od společnosti AVONET, s.r.o., za období od 1. 1. 2024.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.